Artykuły z czasopisma
Metoda Padovan® – terapia miofunkcjonalna
Stanisława Kulen-Gey

Metoda Padovan® jest holistyczną metodą terapeutyczną. Prymarne ćwiczenia orofacjalne zgodnie z programem tej terapii mogą być indywidualnie stosowane w terapii zaburzeń mio­funkcjonalnych.

Czytaj dalej
Usprawnianie dzieci z dysharmonią rozwojową
Bożena Zychowicz

Dobrą propozycją terapeutyczną dla dzieci z dysharmonią rozwojową jest terapia psychomotoryczna metodą Procus i Block. Metoda ta wprawdzie nie działa bezpośrednio na objawy, ale za pośrednictwem sensoryczności i aktywności ruchowej ciała poprawia zaburzone funkcje umysłowe i cielesne.

Czytaj dalej
EEG Biofeedback w logopedii i neurologopedii
Michaela Pakszys

EEG Biofeedback jest metodą wspomagającą i nie zastępuje tradycyjnego działania logopedy, lecz może być pomocne w rozpoczęciu terapii logopedycznej, np. u dzieci z dużym niepokojem ruchowym czy lękiem.

Czytaj dalej
Metoda integracji sensorycznej – najczęstsze wsparcie terapii logopedycznej
Ewa Jeżewska-Krasnodębska , Jarosław Krasnodębski

W jaki sposób logopeda może skutecznie wspomagać dziecko z dysfunkcjami mowy i przetwarzania sensorycznego z pomocą metody integracji sensorycznej? Metoda ta jest atrakcyjna dla małego pacjenta, ponieważ wprowadza wiele zabaw stymulujących zmysły i procesy zachodzące pomiędzy nimi.

Czytaj dalej
W centrum zaburzeń
Agnieszka Ciemińska

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, określane jako (C)APD, polegają na błędnym funkcjonowaniu mechanizmu odczytywania przez mózg sygnałów dźwiękowych, mimo że narządy słuchu działają prawidłowo. Ugruntowaną metodą pracy z tymi zaburzeniami są treningi słuchowe.

Czytaj dalej
Czy warto uczęszczać na różne terapie wspomagające rozwój?
Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Proces diagnozy i terapii trzeba zaplanować i trafnie poukładać całość. Bardzo często bywa tak, że nieprawidłowa mowa to „wierzchołek góry lodowej”. Zaburzenia mowy łączą się bowiem z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, a obraz objawów logopedycznych miesza się z innymi trudnościami.

Czytaj dalej
Metoda werbo-tonalna w terapii logopedycznej
Anita Lorenc

Założenia metody werbo-tonalnej mają zastosowanie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnym pochodzeniu, m.in. z powodu uszkodzenia słuchu, upośledzenia umysłowego czy mikrouszkodzeń i (lub) dysfunkcji mózgu, oraz w dydaktyce języków obcych. W jaki sposób wykorzystać tę metodę w terapii logopedycznej?

Czytaj dalej
Rola emisji głosu w pracy logopedy
Agnieszka Sojka

Zależności występujące między procesem emitowania dźwięku a przekazem i odbiorem informacji są czymś oczywistym, zdajemy sobie bowiem sprawę, że im korzystniejsze stworzymy warunki do wydobycia i wysłania w przestrzeń głosu, tym lepszy osiągniemy skutek w postaci nawiązania komunikacji i porozumienia się z odbiorcą.

Czytaj dalej
Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z wadami twarzy oraz twarzoczaszki
Krzysztof Dowgierd , Małgorzata Moszyńska

Na czym polega interdyscyplinarna terapia wad rozwojowych twarzy u dzieci? Czym charakteryzuje się specyfika pracy logopedy z pacjentami z wadami twarzy.

Czytaj dalej
Jak śpiewać bez krtani?
Magdalena Fabczak

Czy w ogóle można śpiewać bez krtani? Pytanie może dziwić, a odpowiedź twierdząca wydaje się wręcz niewiarygodna. Jak osoba, której usunięto krtań na skutek choroby nowotworowej, mogłaby śpiewać? A jednak jest to możliwe.

Czytaj dalej
Głos odzyskany
Zbigniew Rytlewski

Osoby po usunięciu krtani coraz częściej bez problemu komunikują się z otoczeniem. To trud terapeutyczny, zarówno logopedy, jak i pacjenta – kreuje ten optymistyczny, obraz rzeczywistości. Porozumiewanie się dźwiękiem płynącym z przełyku, a także dzięki innym metodom, wyzwala u osób bez krtani radość życia, a zwłaszcza chęć uczestniczenia we wszystkich formach życia społecznego.

Czytaj dalej
ABC emisji głosu
Malwina Wilczyńska

Co może zrobić logopeda, by uświadomić pacjentom, jak ważna jest higiena głosu? Jaki zaproponować im plan pracy nad emisją głosu?

Czytaj dalej