Artykuły z czasopisma
Postępowanie osteopatyczne u pacjentów z zaburzeniami połykania
Sławomir Marszałek

U osób z zaburzeniami czynności połykania bardzo często występują nieprawidłowości w obrębie narządu ruchu, szczególnie dotyczące układu mięśniowo-powięziowo- -więzadłowego w rejonie głowy i szyi. Ocena funkcjonalna oraz terapia osteopatyczna pacjentów z zaburzeniami połykania wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz współpracy z wieloma specjalistami.

Czytaj dalej
Dysfagia, czyli zaburzenia połykania. Aktualne podejście i możliwości diagnostyczne z wykorzystaniem FEES
Hanna Czerniejewska-Wolska , Małgorzata Leszczyńska , Maciej Tokarski

Współcześnie celem specjalistów zajmujących się diagnostyką zaburzeń połykania jest stworzenie takiego systemu pomocy, by pacjent zgłaszający się z objawami dysfagii od razu został otoczony kompleksową opieką i regularnymi kontrolami. Czy istnieje szansa, by taki system powstał?

Czytaj dalej
Elektrostymulacja w terapii połykania
Ewa Winnicka

Konwencjonalna terapia zaburzeń połykania ma wiele zalet, ale istnieją też ograniczenia do jej stosowania. Efekty terapii może w znaczący sposób zwiększyć wprowadzenie elektrostymulacji do poprawy reakcji połykania.

Czytaj dalej
Rola neurologopedy w oswajaniu PEG
Redakcja

Logopedzi mogą stanowić wsparcie dla rodziców, decydujących się na włączenie przedskórnej gastrostomii zakładanej endoskopowo u dzieci.

Czytaj dalej
Testy przesiewowe – ważne ogniwo w diagnostyce dysfagii
Anna Czernuszenko

Diagnostyka przesiewowa w grupach ryzyka z użyciem odpowiednich testów ma na celu wczesną identyfikację chorych aspirujących i uchronienie ich od zapalenia płuc, (Hinchey i in. 2005). W jaki sposób dobrać odpowiednie narzędzie diagnostyczne do danego pacjenta?

Czytaj dalej
Zaburzenia połykania w wieku senioralnym – presbyfagia
Marika Litwin

Wraz z wiekiem u osób zdrowych obserwuje się pogorszenie funkcji połykania. Zmiany te – nazywane presbyfagią – widoczne są już w wieku powyżej 60 lat i dotyczą ok. 40% osób zdrowych, a ich nasilenie i rozpowszechnienie w populacji seniorów wzrasta wraz z wiekiem.

Czytaj dalej
Diagnoza i terapia zaburzeń połykania na skutek chorób lub uszkodzeń neurologicznych
Marcelina Żółtowska

Niewielu logopedów diagnozuje dysfagię u małych pacjentów. Problem ten jednak nie tylko wpływa na ich komfort życia, lecz często staje się podłożem odmiennych doświadczeń ruchowych. Te zaś kształtują motorykę oralną związaną z artykulacją.

Czytaj dalej
Dysfagia w chorobach przewlekłych
Tatiana Lewicka

W rozpoznawaniu dysfagii przewlekłej kluczowe znaczenie mają wywiad i obserwacja. W miarę możliwości należy przeprowadzić taką rozmowę z rodziną (opiekunem) pacjenta, ale również z samym pacjentem.

Czytaj dalej
Współpraca laryngologa, foniatry i neurologopedy w opiece nad osobą z dysfagią
Redakcja

Dla zdrowego człowieka czynność jedzenia jest dostarczaniem organizmowi wartości odżywczych – najlepiej w zgodzie z fizjologią. Większość z nas czerpie przyjemność z samego faktu jedzenia, bo najczęściej wiąże się z życiem towarzyskim. Trudno zrozumieć fakt, że dla niektórych osób jedzenie stanowi nie lada wyzwanie. Zaburzenia połykania, ogólnie określane mianem dysfagii, wcale nie są, jak się okazuje, takim rzadkim problemem.

Czytaj dalej
Dysfagia poudarowa
Marika Litwin

Zaburzenia połykania, czyli dysfagia, towarzyszą wielu chorobom neurologicznym – przewlekłym i tym o ostrym przebiegu. Szczególnie nagłe zachorowania z objawami dysfagii wymagają pilnej diagnostyki i terapii ze względu na groźne konsekwencje jak zachłystowe zapalenie płuc, odwodnienie i niedożywienie.

Czytaj dalej
Rodzic dziecka z wadą wymowy w placówce oświatowej
Agnieszka Sojka , Olga Kobyłecka

Z roku na rok pogarsza się jakość mowy oraz wymowy dzieci. Posługują się one coraz uboższym słownictwem, brak w ich wypowiedziach spójności i logiki, zwiększa się liczba wad wymowy. Jakie są możliwe rozwiązania ich trudnej sytuacji?

Czytaj dalej
Sytuacja dzieci z „afazją rozwojową” w Polsce
Członkowie Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję, rodzice dzieci z afazją

Jednostkowe relacje i refleksje rodziców, opisujące realną sytuację dzieci z zaburzeniami określanymi w oficjalnych rozporządzeniach MEN jako „niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja”.

Czytaj dalej