Artykuły z czasopisma
Zastosowanie logorytmiki w terapii dzieci z rozszczepem podniebienia
Anna Walencik-Topiłko

Jakie są możliwości zastosowania logorytmiki w terapii dzieci z rozszczepem podniebienia? Metodę tę należy popularyzować w tym kontekście terapeutycznym, ponieważ jest metodą oddziałującą wielopłaszczyznowo na słuch i sprawność motoryczną pacjenta, a jest to zakres bardzo potrzebny w trakcie pracy z dziećmi rozszczepowymi.

Czytaj dalej
Wieloprofilowa terapia dziecka z zespołem Pierre’a Robina
Ilona Brzozowska-Misiewicz

Dziecko zostało porzucone przez matkę zaraz po porodzie. Gdyby nie upór i wyjątkowe wsparcie rodziny zastępczej, byłoby skazane na trwanie w swojej pogłębiającej się niepełnosprawności. Z dziecka leżącego, pozbawionego możliwości szerszej aktywności ruchowej, niemówiącego i karmionego wyłącznie za pomocą sondy, wyrosło na samodzielnego chłopca w normie intelektualnej, który biega, je doustnie pokarmy o różnych konsystencjach i może jeszcze niedoskonale, ale komunikuje się werbalnie.

Czytaj dalej
Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem
Joanna Bieńkowska

Co roku rodzi się w Polsce ok. 800 dzieci z rozszczepem podniebienia. To duża liczba noworodków. Biorąc pod uwagę fakt, że dzieci z rozszczepem podniebienia uczestniczą w terapii logopedycznej kilka, kilkanaście lat, istnieje możliwość, że to właśnie do naszego gabinetu trafi dziecko z rozszczepem podniebienia. Warto pamiętać, że rozszczep pociąga za sobą różne problemy w rozwoju dziecka, a właściwe ich rozpoznanie ma wpływ na planowanie terapii.

Czytaj dalej
Ćwiczenia fonacyjne
Ewa Binkuńska

Zaburzenia fonacji u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia są spowodowane nadmiernym napięciem mięśniowym i niewłaściwym nastawieniem głosowym. Wynikają one z zaburzeń anatomicznych i czynnościowych. Dodatkowa trudność polega na tym, że pacjent nie może odwołać się do własnego, normatywnego wzorca. Jakie przykłady ćwiczeń fonacyjnych niwelują skutki wady oraz sprzyjają wykształceniu właściwego mechanizmu tworzenia głosu i różnicowania głosek ustnych i nosowych?

Czytaj dalej
Metoda Tomatisa®słuchową techniką stymulacji neurosensorycznej
Agata Kalina

Metoda Tomatisa® jest programem terapii mającym na celu poprawę procesów przetwarzania słuchowego, a dzięki temu wpływającym pozytywnie na komunikację jednostki z otoczeniem oraz kontrolę własnego głosu i mowy.

Czytaj dalej
Studium przypadku kilkunastoletniej pacjentki z nasilonymi cechami dyslalii rozszczepowej
Agnieszka Pokrzywnicka-Holli

Terapia wad wymowy u osób nastoletnich i starszych stanowi coraz częstszy przedmiot badań logopedów, niekiedy we współpracy z psychologami. Autorzy opracowań wskazują na czynniki emocjonalne – zarówno osobnicze, jak i dotyczące relacji społecznych – jako te, które determinują młodych ludzi do podjęcia wytężonej pracy nad prawidłową artykulacją.

Czytaj dalej
Zaburzenia fonacji w mowie rozszczepowej
Ewa Binkuńska

Terapia logopedyczna osób z rozszczepem dotyczy specyficznych nieprawidłowości związanych z występującą u pacjentów wadą. Czym jest proces fonacji oraz jakie są zaburzenia u osób z mową rozszczepową? Jakie ćwiczenia fonacyjne stosować w terapii tej grupy pacjentów?

Czytaj dalej
Terapia pacjenta z wadą rozszczepową i oligofazją
Agnieszka Banaszkiewicz , Katarzyna Kaczorowska-Bray

Diagnoza i terapia dziecka z rozszczepem podniebienia i (lub) wargi to dla logopedy nie lada wyzwanie. Kiedy oprócz tej wady anatomicznej stwierdza się również upośledzenie umysłowe, zadanie to jest jeszcze trudniejsze.

Czytaj dalej
Program terapii logopedycznej dyslalii rozszczepowej na podstawie studium przypadku
Agnieszka Banaszkiewicz

Należy brać pod uwagę możliwości komunikacyjne dziecka, poziom rozwoju jego kompetencji komunikacyjnej, poziom sprawności językowej, ale też specyficzne warunki anatomiczne oraz możliwe konsekwencje wady rozszczepowej i opóźnień w rozwoju mowy w postaci trudności w kontaktach interpersonalnych, a także w nauce, szczególnie czytania i pisania.

Czytaj dalej
Sekwencja Pierre’a Robina
Anna Żebryk-Stopa

Urodzenie dziecka z poważną wadą rozwojową czy z zespołem wad często dramatycznie zaburza funkcjonowanie rodziny, tym bardziej że osoby z poważnymi wadami rozwojowymi wymagają wieloletniej i kosztownej opieki medycznej, rehabilitacji i zabezpieczenia socjalnego.

Czytaj dalej
Psychogenne zaburzenia mowy i głosu z perspektywy medycyny psychosomatycznej
Zbigniew Tarkowski

Medycyna psychosomatyczna, zwana też psychosomatyką, jest dyscypliną naukową i praktyczną zajmującą się powiązaniem czynników psychicznych, socjalnych i somatycznych w funkcjonowaniu człowieka, którego problemy rozpatruje całościowo (Tylka 2000).

Czytaj dalej
Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci afatycznych
Agnieszka Cugier , Anna Stawiarz

Dzieci z zaburzeniami mowy przejawiają również deficyty uwagi i problemy z koncentracją, które dezorganizują rozwój poznawczy. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze zapewnienie im zaspokojenia ich specjalnych potrzeb i odpowiedniego kształcenia.

Czytaj dalej