Artykuły z czasopisma
Znaczenie przetwarzania sensorycznego w diagnozie logopedycznej - studium przypadku dziecka z seplenieniem bocznym
Ewa Rycombel

Jaś uczęszczał do grupy przedszkolnej czterolatków. Był chłopcem wyróżniającym się spośród innych dzieci – znał różne ważne fakty z historii Polski, splatające się z życiem przodków z jego rodziny. Potrafił barwnie opowiadać. Chociaż mowa Jasia była na ogół zrozumiała, to nauczycielka grupy przedszkolnej od razu zwróciła moją uwagę na chłopca, bo w jej odczuciu mowa jej podopiecznego była nieprawidłowa.

Czytaj dalej
Dotykam, więc mówię
Natalia Górka-Pik

Dotyk, najbardziej pierwotny ze zmysłów, stanowi kompetencję do odbierania, przetwarzania i interpretowania bodźców: kontaktu fizycznego, ucisku, temperatury, ruchu, ciężaru, faktury i innych właściwości obiektów. Za odbieranie bodźców odpowiedzialne są receptory umieszczone w skórze. Skóra stanowi barierę, granicę między światem, wrażeniami dochodzącymi z „zewnątrz” a ciałem.

Czytaj dalej
Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
Marta Baj-Lieder

Do gabinetów logopedycznych coraz częściej trafiają dzieci, które z różnych powodów nie chcą jeść. Czy wizyta u logopedy to słuszna decyzja rodziców? Biorąc pod uwagę różnorodność czynników wpływających na rozwój funkcji pokarmowych, logopeda jest jednym z tych specjalistów, którzy faktycznie mogą pomóc rozwiązać problem dziecka i całej rodziny.

Czytaj dalej
Wpływ integracji sensorycznej na kształtowanie się mowy oraz powstawanie zaburzeń tego procesu
Krzysztof Szamburski

Pozornie wydaje się, że w procesie mowy i jej rozumienia biorą udział tylko trzy zmysły: dotyk, słuch i wzrok. Zdarza się jednak, że dziecko słyszy mowę i jej nie rozumie, widzi tekst, czyta go, ale nie potrafi powiedzieć, co przeczytało. W takich przypadkach możemy podejrzewać zaburzenia integracji sensorycznej. Dobór odpowiedniej terapii do zniwelowania tych nieprawidłowości zależy od właściwej diagnozy.

Czytaj dalej
Wczesne usprawnianie rozwoju mowy z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (UTTR) wywiad z dr n. hum. Anną Regner
Bożenna Odowska-Szlachcic

Terapię ustno-twarzową możemy rozpocząć od pierwszych dni po porodzie. Jak najwcześniejsze podjęcie działań terapeutycznych jest istotne ze względu na niezwykłą zdolność, jaką jest „plastyczność mózgu” według Jerzego Konorskiego. Polega ona na tym, że pod wpływem odpowiedniej stymulacji komórki nerwowe są w stanie przeorganizować charakterystyczne dla siebie funkcje.

Czytaj dalej
Wykorzystanie strategii sensorycznych w terapii zaburzeń artykulacyjnych
Magdalena Drozd

W praktyce logopedycznej często spotykamy dzieci z, wydawałoby się, „prostą” dyslalią, u których terapia nie przynosi widocznych skutków lub które zatrzymują się na pewnym poziomie i nie są w stanie go przekroczyć. Wprawdzie opanowują one prawidłową wymowę głoski w izolacji, jednak nie potrafią jej użyć w sylabach czy prostych słowach, niezależnie od intensywności ćwiczeń. Nietrudno sobie wyobrazić, że sytuacja taka może stać się przyczyną frustracji i zniechęcenia nie tylko u dziecka, ale również u terapeuty.

Czytaj dalej
Rehabilitacja medyczna i fizjoterapia we wspomaganiu działań logopedycznych adresowanych do dzieci niepełnosprawnych ze współobecną niepełnosprawnością ruchową
Dawid Goszczycki

O ile pytanie o sens pracy logopedy w dzisiejszych czasach przechodzi już do historii, o tyle pytania dotyczące obecności rehabilitanta podczas zajęć logopedycznych są jak najbardziej aktualne.

Czytaj dalej
Propozycje wykorzystania komunikatora typu BIGmack w pracy pedagoga specjalnego z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Agata Miodek-Wojdyła

Praca z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nastręcza terapeutom wielu problemów. Część z nich wynika z trudności komunikacyjnych. Bywa, że komunikaty tych dzieci są niedostrzegane lub nierozumiane przez opiekunów.

Czytaj dalej
Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody integracji sensorycznej
Anna Parakiewicz

Jak wygląda zaburzenie natury sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnościami? Za pomocą jakich metod integracji sensorycznej należy z nimi pracować, aby je zaktywizować i skupić się na ich doznaniach wielozmysłowych?

Czytaj dalej
Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci z zaburzeniami mowy i języka
Elżbieta Chilińska-Karpowicz

Co dzieje się z nabywaniem mowy i umiejętności posługiwania się językiem u dzieci, których rozwój wykazuje deficyty? Jakie metody pracy ułatwiają im bądź zastępują mowę? Autorka przekonuje, że terapia metodami komunikacji alternatywnej i wspomagającej w połączeniu z klasyczną terapią logopedyczną wspiera rozwój mowy dzieci z dysfunkcjami.

Czytaj dalej
Dziecko nie rodzi się czytelnikiem
Maria Kowalczyk-Żurawska

Ostatnie obserwacje pokazują, że obecnie dominuje kultura obrazkowa, a umiejętności językowe nowych pokoleń są na coraz niższym poziomie. Tymczasem bez znajomości języka trudno o dobry kontakt z innymi, umiejętność rozumienia świata na głębszym poziomie i korzystania z dorobku kultury

Czytaj dalej
Wczesne wspieranie rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z zespołem cri du chat
Aneta Wojciechowska , Marzena Buchnat

Dzieci z wadą genetyczną skutkującą zespołem cri du chat cechują nieprawidłowości dotyczące m.in. rozwoju mowy. Problemy występują na poziomie układu nerwowego, budowy aparatu artykulacyjnego, napięcia mięśniowego posturalnego oraz dojrzewania odruchów ustno-twarzowych. W związku z tym wczesne wspieranie ich kompetencji komunikacyjnych jest bardzo ważne dla dalszego ich rozwoju.

Czytaj dalej