Redakcja
Rola neurologopedy w oswajaniu PEG
Redakcja

Logopedzi mogą stanowić wsparcie dla rodziców, decydujących się na włączenie przedskórnej gastrostomii zakładanej endoskopowo u dzieci.

Czytaj dalej
Współpraca laryngologa, foniatry i neurologopedy w opiece nad osobą z dysfagią
Redakcja

Dla zdrowego człowieka czynność jedzenia jest dostarczaniem organizmowi wartości odżywczych – najlepiej w zgodzie z fizjologią. Większość z nas czerpie przyjemność z samego faktu jedzenia, bo najczęściej wiąże się z życiem towarzyskim. Trudno zrozumieć fakt, że dla niektórych osób jedzenie stanowi nie lada wyzwanie. Zaburzenia połykania, ogólnie określane mianem dysfagii, wcale nie są, jak się okazuje, takim rzadkim problemem.

Czytaj dalej
Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci afatycznych – szansa na rozwijanie metod diagnostycznych i terapeutycznych
Redakcja

Z Elżbietą Wołosz o historii Specjalnego Ośrodka Szkolno- -Wychowawczego dla dzieci afatycznych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie rozmawia Marlena Kurowska.

Czytaj dalej
Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci – cztery perspektywy terapeutyczne
Redakcja

Rozmowa z przedstawicielami czterech popularnych na świecie podejść terapeutycznych stosowanych w jąkaniu wczesnodziecięcym: dr Sheryl R. Gottwald (DCM), Elaine Kelman (Palin PCI), dr Markiem Onslowem (Lidcombe Program), Peterem Schneiderem (Mini-KIDS).

Czytaj dalej
Surdologopedia w Polsce
Redakcja

Rozmowa z prof. Marzenną Zaorską, specjalistą we wspomaganiu rozwoju, a także edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną – szczególnie głuchoniewidomych.

Czytaj dalej
Zasady i zalecenia pracy terapeutycznej z rodziną w sytuacji diagnozy niepełnosprawności u dziecka
Redakcja

Rozmowa z dr hab. Hanną Żuraw – zajmującą się badaniami społecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu rodzinnym, edukacji i pracy oraz problemami i patologiami społecznymi – o tym, jak współpracować z rodzicami przy prowadzeniu terapii dziecka niepełnosprawnego.

Czytaj dalej