Krzysztof Szamburski
Metoda wystukiwania sylab
Krzysztof Szamburski

Metoda wystukiwania sylab należy do grupy metod nazywanych „wsparcie gestem”, ponieważ ważną rolę odgrywa w niej właśnie gest. Jednocześnie zalicza się ją do metod określanych jako „spowolniające mowę”, gdyż wymaga zwolnienia tempa mówienia.

Czytaj dalej
Wpływ integracji sensorycznej na kształtowanie się mowy oraz powstawanie zaburzeń tego procesu
Krzysztof Szamburski

Pozornie wydaje się, że w procesie mowy i jej rozumienia biorą udział tylko trzy zmysły: dotyk, słuch i wzrok. Zdarza się jednak, że dziecko słyszy mowę i jej nie rozumie, widzi tekst, czyta go, ale nie potrafi powiedzieć, co przeczytało. W takich przypadkach możemy podejrzewać zaburzenia integracji sensorycznej. Dobór odpowiedniej terapii do zniwelowania tych nieprawidłowości zależy od właściwej diagnozy.

Czytaj dalej
Drama jako metoda uczenia tolerancji
Krzysztof Szamburski

Uczyć tolerancji można przy pomocy argumentów racjonalnych. Można też spróbować inaczej, poprzez emocjonalne przeżycie i opartą na nim refleksję. Do tego przedsięwzięcia należy odpowiednio się przygotować, tak aby uczniowie poprzez własne doświadczenie zrozumieli, jak źle czuje się ich wyśmiewany, nękany kolega.

Czytaj dalej
Pomoce techniczne
Krzysztof Szamburski

W Polsce stosuje się dwa urządzenia pomocne w pracy z pacjentem: metronom i echokorektor, wynaleziony przez polskiego fizyka – Bogdana Adamczyka. Ich zastosowanie pozwala skutecznie niwelować trudności w mówieniu – zarówno w początkowej fazie terapii, jak i w kolejnych jej etapach.

Czytaj dalej
Praca czy zabawa?
Krzysztof Szamburski

Terapia dzieci jąkających się. Jak motywować dzieci do płynniejszego mówienia? Czy opierać się tylko na nagrodach, czy także na karach? Jakie warunki należy spełnić, aby zmiana mówienia była trwała?

Czytaj dalej
Jąkanie a giełkot
Krzysztof Szamburski

Giełkot to drugie, obok jąkania, patologiczne zaburzenie płynności mówienia. Mowa bezładna to inaczej: giełkot,trzepotanie mowy, dawniej tachyfemia (ang. cluttering, niem. Poltern, fr. breduillement, ros. , łąc. tumultus sermonis). Podobnie jak jąkanie, giełkot jest zaburzeniem płynności mówienia, ale obydwa te zjawiska różnią się charakterem. Podczas stawiania diagnozy należy precyzyjnie oddzielić mowę bezładną od jąkania, ponieważ obydwa zaburzenia mowy wymagają innych oddziaływań terapeutycznych.

Czytaj dalej