Jagoda Cieszyńska-Rożek
Pozajęzykowe trudności występujące u dzieci z alalią (SLI)
Jagoda Cieszyńska-Rożek , Ewa Bielenda-Mazur

Dzieci z alalią napotykają na wiele trudności. Skuteczna terapia powinna mieć charakter kompleksowy. Dobór strategii i zadań terapeutycznych należy dostosować do konkretnego dziecka, co wymaga wnikliwej diagnozy.

Czytaj dalej
Wczesna interwencja terapeutyczna według zasad metody krakowskiej
Jagoda Cieszyńska-Rożek , Marta Korendo

Jakie są możliwości metody krakowskiej (MK) w kontekście wczesnej interwencji terapeutycznej? Ta metoda przyjmuje rozwojowe podejście porządkujące postępowanie diagnostyczne i etapy prowadzonej terapii w każdym obszarze poznawczym, uznaje też nadrzędną rolę języka jako narzędzia nie tylko komunikacji, ale również – poznania świata.

Czytaj dalej
Każde dziecko ma prawo do bycia w realnym świecie swojej rodziny
Jagoda Cieszyńska-Rożek

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską-Rożek o przyczynach, symptomach społecznych oraz terapeutycznych stereotypach zaburzeń autystycznych

Czytaj dalej