Elżbieta Maria Minczakiewicz
Środowisko rodzinne w przezwyciężaniu trudności komunikacyjnych i językowych niesłyszących oraz słabo słyszących dzieci z zespołem Downa
Elżbieta Maria Minczakiewicz

Dla neurologopedagoga czy surdologopedy, a zwłaszcza dla rodziców dziecka z zespołem Downa, które nie słyszy lub jest słabo słyszące, ważna jest kwestia diagnozy oraz udzielenia skutecznej pomocy terapeutycznej. Jaka jest specyfika problemów takich dzieci? Jakie są wskazania dla ich terapeuty? Co mogą zrobić rodzice i środowisko wychowawcze w celu przezwyciężania trudności komunikacyjnych i językowych?

Czytaj dalej
„Dialog” mimo ograniczenia w mówieniu
Elżbieta Maria Minczakiewicz

Zdolności językowe każdego człowieka definiowane są jako określone zjawisko, a zarazem istotna zdolność ludzka, którą można i trzeba rozwijać. Rozwój owych zdolności zależy od wielu predykatorów, m.in. od budowy i funkcji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, wrodzonych zdolności i gotowości do ich rozwijania i doskonalenia.

Czytaj dalej