Barbara Bednarska
Różnorodność i indywidualizm we współczesnej surdologopedii
Barbara Bednarska

Współczesna surdologopedia stawia przed nami nowe wyzwania. Wydaje się też, że są one znacznie bardziej zróżnicowane niż dawniej. Wymagają od specjalistów otwartości na zmiany i zindywidualizowanego podejścia do adresatów działań pomocowych i terapeutycznych.

Czytaj dalej