Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Termin dokonania korekty nieodliczonego VAT

0 48

Dostarczono mi kilka faktur kosztowych z października 2018 roku (faktury zostały wysłane mailem, trafiły do spamu - dlatego dopiero teraz je znaleźli - wysłane były w październiku). Czy żeby odliczyć z nich VAT mogę ująć je i odliczyć w grudniu, czyli skorygować JPK i deklarację VAT za grudzień; ostatni miesiąc, w którym odliczenie mi przysługiwało? Czy muszę jednak cofać się do października, czyli daty wystawienia dokumentu? Korekta grudnia byłaby dużo prostsza i nie powodowałaby konieczności kolejnych korekt, a w paźdzoierniku to mam VAT do przeniesienia to i listopad i grudzień?

ODPOWIEDŹ

Czytelnik powinien skorygować deklarację VAT i JPK za miesiąc, w którym otrzymał fakturę pierwotną tj. za październik, pod warunkiem, że po stronie sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy.

 

UZASADNIENIE

Co do zasady, prawo do obniżenia podatku należnego o  podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w stosunku do towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Należy przy tym pamiętać, że  odliczeń nie można dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Nabywca ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w okresie, w którym przy zakupie towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy, jednak  nie wcześniej niż za okres, w którym otrzymał fakturę albo w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych miesięcy. Należy pamiętać, że przy fakturach, które podatnik otrzymuje drogą elektroniczną za datę otrzymania należy uznać datę wpływu danej wiadomości e-mail wraz z załączoną do niej fakturą.

Czytelnik nie podaje w pytaniu jakich czynności dotyczą faktury, więc zakładam, że obowiązek podatkowy powstał w miesiącu ich wysłania, tj. w październiku. W sytuacji opisanej w pytaniu, Czytelnik mógł odliczyć fakturę w październiku, listopadzie lub grudniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podatnik z jakiejkolwiek przyczyny nie odliczył podatku naliczonego w okresie, w którym otrzymał fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych, aby móc skorzystać z tego prawa, powinien złożyć korektę deklaracji za okres, w którym otrzymał fakturę.

Tak więc, Czytelnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które otrzymał w październiku poprzez złożenie deklaracji korygującej i korekty JPK za miesiąc październik. Jeżeli w złożonej korekcie zmieni się kwota do przeniesienia na następny miesiąc, Czytelnik jest zobowiązany także do skorygowania kolejnych miesięcy.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) wartość netto nabycia towarów i usług pozostałych  należy wykazać w pozycji 45 oraz w pozycji 46 podatek naliczony.

Iwona KobiałkaPodstawa prawna:  86 ust.1, 86 ust.10, ust.10b pkt 1, ust.11 i ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem