Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z wynajmem lawety

0 39

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu samochodami, często wypożyczamy samochód (laweta), który w dowodzie rejestracyjnym nie ma wbitego VAT-1 ale ma wpisane przeznaczenie: przewóz pojazdów. Czy od wydatków związanych z wynajmem samochodu posiadającego taką adnotację oraz od zakupionego do niego paliwa możemy odliczać 100% podatku VAT? Czy konieczne jest przeprowadzenie badania na stacji diagnostycznej i uzyskanie zaświadczenia VAT-1?

Odpowiedź

Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem podlegającym wynajmowi przysługuje, przy spełnieniu pewnych warunków,  bez względu na rodzaj wynajmowanego pojazdu.

 

Uzasadnienie

 Ustawodawca w art. 86a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przewidział sytuacje, w których kwotę podatku naliczonego stanowi 100% podatku od wydatków na zakup i eksploatację pojazdu samochodowego. Dotyczy to przypadków gdy pojazdy samochodowe są:

 

  • wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

  • konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

  • oraz dla towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

 

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 

  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 ustawy).

 

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika), oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, pod warunkiem, że odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika (art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy).

Zatem, Czytelnikowi będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanej lawety, w tym zakupu paliwa, jeśli pojazd służyć będzie wyłącznie do celów prowadzonej działalności, tj. wynajmu, oraz w  firmie ustalono zasady użytkowania wynajmowanego pojazdu, które wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez względu na zapis w dowodzie rejestracyjnym.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych należy wykazać w pozycji 43 wartość netto i w poz. 44 podatek naliczony, nabycie towarów i usług pozostałych w poz. 45 wartość netto i w poz. 46 podatek naliczony.

 Stanisława Kossobudzka

 Podstawa prawna: art. 86a ust.3 i ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem