Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

13 maja 2019

Osoby obsługujące kasy fiskalne muszą zostać przeszkolone

0 64

Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, wprowadziło obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej z zasadami wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutkach niewykonywania tych obowiązków.

Obowiązek ten reguluje § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących: 

"Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania".

Pełna treść rozporządzenia: link

Wskazany powyżej przepis dotyczy pracowników podatnika oraz wszystkich innych osób, którzy zostali uprawnieni do prowadzenia sprzedaży "na kasie". Każda taka osoba po zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad (określa je częśc I załącznika nr 1 do rozporządzenia), musi podpisać oświadczenie potwierdzające znajomość tych zasad i świadomość odpowiedzialności karno-skarbowej.

Dokument (informacja) określający zasady ewidencji oraz oświadczenie osoby obsługującej kasę fiskalną należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla podatnika i jeden dla osoby prowadzącej ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej.

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, które ma zostać podpisane określone jest w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Podatnicy muszą przyjąć oświadczenia od osób, które rozpoczęły ewidencję przed 1 maja 2019 roku w terminie do 31 maja 2019 roku, a od "nowych" osób niezwłocznie, jeszcze przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem