Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Odliczenie VAT oraz zaliczenie do kosztów wydatków ponoszonych na użyczony samochód

0 40

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Użyczam bezpłatnie samochód od szwagra (dojazdy do klientów itd.). Wiem, że paliwo mogę zaliczać jako koszt uzyskania przychodu, natomiast czy mogę odliczać VAT? (jestem czynnym płatnikiem). Czy muszę prowadzić kilometrówkę po zmianach w tym roku?

ODPOWIEDŹ

Korzystając z użyczonego samochodu można odliczać podatek VAT, a także zaliczyć ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów bez obowiązku prowadzenia „kilometrówki”.

 

UZASADNIENIE

Wykorzystywanie samochodu na podstawie umowy użyczenia polega na nieodpłatnym użytkowaniu udostępnionego samochodu, będącego własnością osób trzecich przez przedsiębiorcę.

W zakresie odliczenia podatku VAT, zgodnie z  przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, od wydatków związanych z używaniem użyczonego samochodu można odliczyć 50% podatku naliczonego VAT. Należy pamiętać, że nieodliczony podatek VAT będzie zwiększał koszty uzyskania przychodu.

Limit ten nie będzie miał zastosowania, jeśli Czytelnik uzna, że samochód będzie  wykorzystywany wyłącznie do jego działalności gospodarczej. W takiej sytuacji przysługuje 100% odliczenia. Aby jednak dokonać pełnego odliczenia podatku, Czytelnik musiałby spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze, ustalone przez niego zasady używania pojazdu muszą wykluczać jego wykorzystywanie do celów prywatnych. Po drugie, musi to być potwierdzone prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu.

Prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu musi potwierdzać brak użytku prywatnego pojazdu. Ewidencja ta, prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu w ten sposób, powinna zawierać:

 

  • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

  • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

  • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

  • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

  • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  od 1 stycznia 2019 roku został zniesiony obowiązek prowadzenia tzw. kilometrówki dla samochodów osobowych, w tym dla pojazdów wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia.

Należy zauważyć, że od nowego roku, aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 20% wydatków od samochodu nie firmowego, pojazd powinien stanowić własność podatnika, prowadzącego działalność gospodarczą. Tym samym wydaje się, że przepis ten wyklucza możliwość rozliczenia w kosztach wydatków ponoszonych na samochód członka rodziny, z którego korzysta się do celów firmowych.

Jednocześnie w ustawie pojawił się przepis, zgodnie z którym wydatki związane z korzystaniem z pojazdów innych, niż własne /np. pojazdy użyczane lub wynajmowane od członków rodziny/, mogą być rozliczane w kosztach uzyskania kosztów uzyskania przychodów w 75%.

 

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) wydatki związane z samochodem należy wykazać w pozycji 45 i 46 (kwota zakupu netto i podatek naliczony)

Iwona Kobiałka

Podstawa prawna: Art.86a ust.1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7, ust. 12, ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem