Brak wyników

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 maja 2019 roku opublikowany został projekt zmian do ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw zakładający wdrożenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności na wybrane towary i usługi (tzw. split payment).

Projekt ten zakłada wprowadzenie obowiązkowego split payment w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych w PKWiU z 2008 roku - są one wymienione w załączniku do projektu zmiany ustawy o VAT i obejmują m.in.: roboty budowlane, wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe, handel częściami do samochodów i motocykli.

Na fakturach dokumentujących transakcje objęte obowiązkiem stosowania split payment będzie musiała znaleźć się informacja: „mechanizm podzielonej płatności”, której nie umieszczenie będzie zagrożone karą w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze. Przedmiotowy obowiązek ma dotyczyć transakcji B2B - dokonywanych pomiędzy firmami (podatnikami) - o wartości przekraczającej 15.000 zł oraz które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Jeżeli nabywca nie dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności mimo takiego obowiązku, może otrzymać karę w wysokości równej 100% wartości VAT wynikającej z faktury oraz braku możliwości uwzględnienia w kosztach wartości faktury.

Zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 roku, a niektóre przepisy, m.in. sankcje w podatka dochodowych mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Projekt obecnie jest na etapie konsultacji publicznych - link do projektu.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem