Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Faktury z delegacji poza terytorium kraju za hotel, gastronomię i wynajem samochodu a rozliczenie VAT

0 23

Dwóch pracowników naszej firmy pojechało służbowo do Włoch na targi materiałów. Otrzymałam fakturę za hotel, fakturę za usługi gastronomiczne i fakturę za wynajem samochodu za 5 dni pobytu. Faktury te zawierają VAT. Czy muszę je rozliczyć w deklaracji VAT? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Odpowiedź

Faktur tych nie należy wykazywać w deklaracji VAT, bowiem usługi te opodatkowane są na terytorium Włoch i rozliczane przez sprzedawców.

Uzasadnienie

W przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika zasada podstawowa została określona w art.28a i 28b ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Z zasady tej wynika, że miejscem świadczenia w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada:

 

  •  siedzibę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n),

  •  stałe miejsce prowadzenia działalności w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej,

  •  stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Ze względu na specyfikę niektórych usług, od zasady ogólnej ustalania miejsca świadczenia ustanowiono szereg wyjątków, m.in.:

 

  1. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest zawsze miejsce położenia nieruchomości (art.28e ustawy o VAT). Do usług związanych z nieruchomościami należą m.in. usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczenia do użytku jako kempingi;

  2. Miejscem świadczenia usług restauracyjnych lub kateringowych jest zawsze miejsce ich faktycznego wykonania (art.28i ustawy o VAT);

  3. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy (art.28j ustawy o VAT). Za krótkoterminowy wynajem środków transportu uważa się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - przez okres nieprzekraczający 90 dni.

 

Jak wynika z powołanych przepisów, usługi hotelowe opodatkowane są w miejscu położenia hotelu, a krótkoterminowy wynajem opodatkowany jest w miejscu oddania do dyspozycji samochodu. 

Biorąc pod uwagę powołane przepisy, usługi te zostały prawidłowo opodatkowane włoskim podatkiem, bowiem miejscem ich świadczenia jest terytorium Włoch. Co oznacza, że Czytelniczka nie ma obowiązku rozliczenia przedstawionych faktur w deklaracji VAT.   

                                                    

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: Usług tych nie wykazuje się w deklaracji VAT.

Katarzyna Domińska

Podstawa prawna: art. 28a, art. 28b, art. 28e, art. 28i, art. 28j ust. 1 ustawy o VAT.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem