Brak wyników

Naczelny Sąd Administracyjny 5 czerwca 2019 roku wydał wyrok (I FSK 661/17) dotyczący rozbicia na fakturze VAT poszczególnych elementów usługi kompleksowej, składającej się z wielu świadczeń.

Spółka z branży metalowej prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarowych objętych tzw. odwrotnym obciążeniem. Z dostawą towarów świadczone są niezbędne usługi dodatkowe, które wynikają ze specyfiki sprzedawanych towarów oraz praktyki biznesowej. Usługi te świadczone są w ramach jednego zamówienia dostawy towarów.

Spółka uważała, że dostawa towarów wraz z usługami dodatkowymi stanowi usługę kompleksową oraz, że bez wpływu na sposób opodatkowania transakcji pozostaje pokazanie usług pomocniczych jako oddzielnych pozycji na fakturze VAT. Fiskus uzanł jednak, że umieszczenie w kilku osobnych pozycjach różnych świadczeń może sugerować, że przedmiotem sprzedaży było kilka odrębnych świadczeń a nie jedno kompleksowe, co nie odzwierciedlałoby faktycznie dokonanej transakcji.

Spółka zaskarżyła interpretację do  WSA w Gliwicach, który potwierdził stanowisko organu i oddalił skargę, podkreślając, że dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem dostawca musi wystawić fakturę na całość z adnotacją „odwrotne obciążenie” oraz wykazać łącznie w jednej pozycji dostawę towarów wraz z usługami pomocniczymi.

Sprawa trafiła do NSA, który potwierdził stanowisko spółki i wskazał, że nie ma przepisu, który zabrania rozbicia na fakturze VAT na poszczególne pozycje usług składających się łącznie na usługę kompleksową. Wyrok jest prawomocny.
 

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem