Brak wyników

6 czerwca 2019 roku Rząd przyjął dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Pierwszy dotyczący składania deklaracji VAT i drugi dotyczący wystawiania faktur do paragonów.

Pierwszy projekt z 30 maja 2019 okresla zmiany w zakresie składania deklaracji; deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione przez nową formę pliku JPK. Według nowych przepisów w przypadku ewidencji zawierającej błędy lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych, podatnik zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł za każdą nieprawidłowość. Przed nałożeniem kary, podatnik zostanie wezwany do złożenia korekty ewidencji.

Drugi projekt z 31 maja 2019 zakłada zmiany dotyczące wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny. Tylko do paragonów zawierających NIP nabywcy, będzie można później wystawić fakturę. Za wystawienie faktury do paragonu bez NIP również przewidziano kary dla obu stron transakcji w wysokości 
100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Ponadto projekt przewiduje inne zmiany, m.in. brak możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT przez podatników sprzedających internetowo wyroby elektroniczne czy sprzedających części samochodowe, a także doprecyzowania definicji paliw ciekłych oraz zmniejszenia zakresu danych umieszczanych na fakturach RR wystawianych przy nabywaniu produktów od rolników ryczałtowych.

Zmiany dotyczące deklaracji VAT mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, natomiast obowiązek umieszczania NIP na paragonach ma wejść w życie od 1 września 2019 roku.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem