Brak wyników

Bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach danego koncernu

Artykuły | 10 czerwca 2019 | NR 90
22

15 maja 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący opodatkowania VAT udostępniania kierowcom imiennych kart paliwowych (C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH). TSUE uznał, że udostępnienie kart paliwowych stanowi usługę finansową zbliżoną do udzielenia kredytu.

Austriacka spółka Vega International wydawała imienne karty paliwowe (m.in. kierowcom polskiej spółki zależnej Vega Poland), które uprawniały do bezgotówkowego zakupu paliwa na stacjach jednego koncernu. Polscy dostawcy paliwa wystawiali na spółkę austriacką faktury z wykazanym podatkiem VAT, które co miesiąc były refakturowane na Vega Poland powiększone o 2% opłatę.

Najistotniejszą kwestią dla TSUE była rola podmiotu udostępniającego karty paliwowe, tj. czy jest to podmiot dokonujący dostawy paliwa w łańcuchu dostaw, czy wystawca karty świadczy usługę kredytowania. W tej sprawie TSUE nie wskazał, że nie ma mowy o dostawie towarów, ponieważ Vega International nie dysponuje paliwem jak właściciel. Paliwo jest nabywane bezpośrednio od dostawców przez Vega Poland i według jej zapotrzebowania co do ilości czy wyboru dostawcy.

Z perspektywy nabywcy TSUE uznał za kluczowy element, możliwość czasowego sfinansowania kosztu zakupu paliwa zatem wskazał, że wystawca kart (Vega International) świadczy usługę kredytową zwolnioną z VAT, działając jak zwykła instytucja finansowa lub kredytowa.

Należy zwrócić uwagę, że TSUE odniósł się do tej konkretnej sprawy, nie przesądziając losu kart paliwowych. Należy zatem dokładnie analizować okoliczności konkretnej sprawy w celu ustalenia, czy zachodzi prawo do odliczenia VAT zarówno u emitentów kart, jak i podmiotów z nich korzystających.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem