Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 kwietnia 2019

NR 88 (Kwiecień 2019)

Abonament parkingowy dla klientów a prawo do odliczenia VAT

0 44

Spółka prowadząca sklep z winami w ciągu handlowym wykupiła abonament na miejsca parkingowe dla klientów. Jaka jest możliwość odliczania VAT naliczonego od miesięcznych faktur?  

Odpowiedź

Spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w sytuacji nabycia abonamentu na miejsca parkingowe dla klientów prowadzonego przez spółkę sklepu, to jest wyłącznie do celów prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej. 

 

Uzasadnienie

Podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Jeśli zatem spółka wykupiła abonament na miejsca parkingowe dla klientów przed prowadzonym przez siebie sklepem, to jest do celów prowadzonej przez spółkę opodatkowanej VAT działalności gospodarczej, przysługuje jej prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tego abonamentu.

Wykupione w abonamencie miejsca postojowe będą służyły czynnościom gospodarczym opodatkowanym, a nie celom prywatnym, zaś miejsca parkingowe nie są przeznaczone dla ściśle określonych pojazdów samochodowych.

Gdyby miejsca parkingowe były wykorzystywane w systemie mieszanym, to jest zarówno do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i prywatnych, miałyby zastosowanie przepisy art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT.

W razie bowiem nabycia usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika (art. 86a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT). Do wydatków związanych z przedmiotowymi pojazdami samochodowymi zalicza się m.in. wydatki dotyczące usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów, a więc także miejsc parkingowych (art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).

W omawianym przypadku miejsca parkingowe wykupione w abonamencie miesięcznym służą jedynie klientom spółki i z tego względu spółce przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami.   

Ewidencja w deklaracjach: W deklaracji VAT-7 (19) nabycie miejsc parkingowych należy wykazać w poz. 45  wartość netto i w poz. 46 podatek naliczony

 

Joanna NowickaRadca PrawnyPodstawa prawna: art. 2 pkt 34, art. 15, art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit.a, art. 86a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem